Ringtone Ayat Suci Timbulkan Polemik

  Penggunaan ayat suci sebagai ringtone menjadi perdebatan di Inggris. Organisasi muslim Jamia Ashraf-ul-Madaris akhirnya mengeluarkan fatwa, penggunaan ayat suci sebagai ringtone bertentangan dengan ajaran Islam. Ghyasuddin, pemimpin organisasi itu mengatakan tidak diperkenankan mendengarkan ayat Al Quran jika hanya sebagian. Tindakan seperti itu masuk sebagai dosa.

Penterjemah Qur’an (24 Bahasa)

Sebuah Software yang bernama Quran Reciter ini mampu menerjemahkan Al-Quran ke dalam 24 bahasa di dunia meliputi:Azerbaijani, Bosnian,Chinese Simplified,Chinese, Dutch, Finnish, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malayalam, Malaysian, Persian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Suahili, Tamil, Thai, Turkish, Urdu.