E-mail Palsu mengatasnamakan Paypal

Tadi pagi saya menerima e-mail dari ‘Paypal’ dengan subject: Remove Limitation . Namun saya curiga alamat asal e-mail tersebut dari support@paypal.inc.com. Padahal biasanya saya menerima e-mail dari paypal alamat pengirimnya service@intl.paypal.com. Selain itu e-mail juga ditujukan untuk banyak alamat e-mail. Isi e-mail itu adalah sbb: